Tuesday, October 20, 2020
Literary Section

Batang-Munti


Bakit mo ako inaaway?
Eh bakit mo din ako inaaway?
Hindi kita bati.
Hindi rin kita bati.


Heto, may kendi ako.
Bigyan kita pero bati na tayo.
Sige, hatiin mo.
Ayaw mahati, pukpukin natin ng bato.


Tara, laro tayo.
Ayoko, papagalitan ako.
Bilis na, wala naman ang mama mo.
Baka isumbong mo ko.

Isama natin ang iba.
Akala ko tayo lang dalawa
Para mas masaya, ayaw mo ba?
Sige, tayo na nga lang dalawa.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *