Tuesday, October 20, 2020
Tagalog Bulletin

Magsumikap ka na gumawa gaya ng iba

Kung nakaupo ka lang sa buong maghapon, sinong matutuwa?

Huwag kang papayag na lilipas ang isang araw na wala kang ginawa. Dapat matuto kang magsumikap gaya ng iba. Para saan ang buhay at lakas mo kung hindi ka gagawa?

Hindi mo rin maaaring sabihin na mahirap magtrabaho dahil wala rin namang madali. Kung meron man siguro ay iilan lamang. Ang iba nga ay pilit na nagpapatuloy kahit sobrang nahihirapan at pagod na. 

Maaari kang maupo at magpahinga sapagkat kailangan din naman ng ating katawan. Mas magiging produktibo ka kapag ang iyong kalusugan ay nasa mabuting kalagayan. 

Malaking bagay din ang nagagawa ng ating mga nakakasama. Doon ka sumama sa mga taong masikap at matiyaga. Siyempre kapag nakita mong tuloy-tuloy sila sa paggawa, baka naman mahiya ka rin na ikaw ay tatamad-tamad. 

Palaging naisin mo sana na ang iyong mga kamay ay iyong magamit sa mabuting paggawa. 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *